Amb aquesta Política de Privacitat, GRUP QUALITY ANDORRA (en endavant, nosaltres o QUALITY) t’informa de les dades personals que recull mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i

2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb QUALITY a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que QUALITY ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

EL GRUP QUALITY ANDORRA (QUALITY), amb domicili a efectes de notificacions a la Avinguda Riberaygua, 39, 4t, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), està constituït per les següents empreses que actuen en qualitat de corresponsables dels tractaments de les teves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política. Els corresponsables han dividit les seves responsabilitats específiques d’acord amb els serveis que presten, i compten amb el mateix Delegat de Protecció de Dades a qui podràs dirigir-te per qualsevol tema relacionat amb la protecció de les teves dades personals mitjançant el correu DPD@quality.ad:

  • Treball Temporal SL (TEMPORAL QUALITY), especialitzada en la prestació de Serveis de Treball Temporal.
  • Neteges i Serveis Tècnics i de Qualitat, SL (TQ SERVEIS), especialitzada en els serveis de Neteges i el servei de Distribució
  • Quality Selecció i Formació SLU (MONTANER&ASSOCIATS), especialitzada en serveis de Formació per empreses

QUALITY no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

3. Com obtenim les teves dades personals?

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant la tramesa d’un email a l’adreça electrònica facilitada en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

• Les dades que ens proporcioni el teu CV personal, quan el fa arribar un tercer, actuant en el teu nom;

• Les dades que ens faciliti un tercer, igualment, actuant en el teu nom, quan et dona d’alta com a client dels nostres productes i/o serveis;

• Les dades que ens proporcionin tercers que comprin els nostres productes o serveis en el teu nom (com a beneficiari);

• Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representes;

• Les imatges que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web;

• Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;

• Les dades personals que sobre tu puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem; i

• Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobaràs més informació en la nostra política de cookies.

4. Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de contacte i la teva signatura per a:

a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representes.

b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.

c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representes.

Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que has signat amb nosaltres.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients

Recollim les teves dades que rebem oralment o per escrit directament de tu o d’un tercer al qual representes o del qual ets beneficiari, quan ens contracteu un servei o producte (per exemple, un servei de neteja d’un domicili particular, o un contracte de venda a l’engròs de productes de neteja per al teu establiment comercial) amb la finalitat de gestionar el dit contracte, proporcionar-te el corresponent servei i facturar- te’l.

Addicionalment, t’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-te oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagis contractat.

Els tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte de serveis o productes en què ets part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-te informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

Per seleccionar i contractar el nostre personal tant intern com extern

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar per a gestionar la relació amb tu pel que fa a la teva candidatura per a ocupar un lloc de treball en QUALITY, sigui com a treballador temporal o fixe, a qualsevol de les empreses que, conforme a l’apartat 2 d’aquesta política, són corresponsables del tractament de les teves dades incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit d’incloure-ho en aquests futurs processos. Pots retirar el teu consentiment o oposar-te al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fas, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del teu CV (si ens retires el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagis enviat el teu CV.

T’informem que compartim per tant el teu CV entre les empreses del nostre Grup (esmentades a l’apartat 2 d’aquesta política de privacitat) i que la base de legitimació d’aquesta cessió de dades és el nostre interès legítim en oferir-te la possibilitat d’entrar a formar part de la plantilla de qualsevol de les empreses referides. Pots oposar-te a aquesta cessió tal com s’indica en l’apartat 7, i si ho fas no n’hi haurà cap altra repercussió que el no poder optar als llocs de treball que hi hagi vacants en les diferents empreses que el conformen. Si vols descartar alguna de les empreses corresponsables, et preguem ens ho indiquin en el moment de lliurar-nos el teu CV per tal de no compartir-ho amb elles.

Per a pressupostar i oferir-te els nostres serveis

Recollim les dades que ens facilites a les nostres oficines, per telèfon o mitjançant correu electrònic per oferir-te un pressupost del servei que ens sol·licitis, i si l’acceptes, per donar-te el corresponent servei.

La base que legitima els tractaments per la gestió del pressupost és el consentiment que manifestes en donar-nos les dades que necessitem per confeccionar-ho, en tant que la que legitima els tractaments associats amb el servei, si ens ho contractes, és la necessitat per a l’execució del contracte que regula els termes i condicions d’ús d’aquest servei concret.

Per ajudar-te a trobar personal qualificat per la teva empresa

Recollim les dades que ens facilites arran la sol·licitud d’un servei de selecció, per mitjà d’un correu electrònic, trucada telefònica o presentant-te a les nostres oficines.

La intermediació amb el potencial treballador que pre-seleccionem per a tu no facilitarà cap dada personal teva tret de les mínimes identificatives per a poder-te localitzar com serien el nom i càrrec i el nom de l’empresa en cas de ser altra que un domicili particular.

La base que ens legitima a tractar les teves dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expressament manifestes quan ens sol·licites el servei de selecció de personal.

Gestionar l’aplicació Quality : Per a gestionar el contacte entre clients i treballadors que poden oferir el servei sol·licitat

Recollim les dades personals que ens facilites per a registrar-te a la nostra APP com a potencial treballador o treballador per a oferir-te accés a les ofertes de treball publicades. O recollim les teves dades personals per a publicar una oferta de treball com a client.

La base de legitimació és el nostre interès legítim en millorar el servei ofert, des de la facilitació d’ofertes als treballadors a la satisfacció del client i el consentiment del treballador, donat en el moment de registrar-se en l’APP i el consentiment del client en publicar la seva oferta en la mateixa aplicació.

Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics o en els teus missatges de missatgeria instantània o per telèfon o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que tens sobre les teves dades personals.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’t. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les teves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a comunicar-te bretxes de seguretat

AQUALITY assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les teves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat o ex-empleat de QUALITY), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-te a un alt risc, t’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que et recomanen prendre a tu per tal que la bretxa no t’afecti.

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-te.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les teves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5. Amb qui podem compartir les teves dades personals?

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:

• Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.

• Tinguem l’obligació legal de fer-ho.

• Actuem com a intermediaris, per exemple, quan hem de fer una selecció o una contractació de personal en nom d’un tercer.

• Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes).

• Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, serveis de processament de pagament), i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

• Una empresa subcontractada per nosaltres hagi de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica o de hosting. Atès que podrien accedir a dades de QUALITY, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a la QUALITY.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6. Quant temps conservem les teves dades personals?

QUALITY conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, destruirem el teu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica.

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre tu pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets tens?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal teva.

Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d’exercir els teus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat.

A continuació, t’expliquem quins altres drets tens i com exercir-los.

Els teus drets

Pots sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

• Accés a les teves dades personals.

• Rectificació d’alguna de les teves dades personals, especificant la raó.

• Supressió d’alguna o totes les teves dades personals.

• Limitació del tractament de les teves dades, especificant la raó de la limitació.

• Oposició al tractament de les teves dades personals.

• Portabilitat de les teves dades

quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pots exercir els teus drets

Pot exercir els seus drets:

1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a QUALITY, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.

2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitges exercir a l’adreça de correu electrònic DPD@quality.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Tanmateix, i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels teus drets

A fi de facilitar-te l’exercici dels teus drets, et recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

• Formulari d’exercici del dret d’accés

• Formulari d’exercici del dret de rectificació

• Formulari d’exercici del dret d’oposició (model A, i model B)

• Formulari d’exercici del dret de supressió

• Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament

• Formulari d’exercici del dret a la portabilitat

• Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

8. Quines responsabilitats tens?

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la teva inexactitud.

No ens pots facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar dites terceres persones

prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’aquestes persones.

9. Com protegim les teves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les teves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si QUALITY, determina que les teves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat de QUALITY), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, QUALITY t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis

periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves dades personals.

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant- nos un correu a DPD@quality.ad.

Darrera actualització, 24 d’agost del 2022.